Horizontální balicí stroje

Horizontálních balicí stroje pro výrobu plochých sáčků, doypack sáčků a plnění hotových sáčků.
kombinační váha

Kombinační váhy

Kombinační váhy jsou zařízení pro přesné vážení a kombinování různých druhů produktů

Kontrolní váhy

Kontrolní váhy pro přesnou kontrolu vážení. Kontrolní váhy jsou zařízení používaná ke kontrole hmotnosti produktů.
AMD Rentgenový kontrolní systém s nízkou spotřebou energie

Rentgenové kontrolní systémy

Rentgenové kontrolní systémy jsou technologií, která umožňuje vizuálně skenovat a detekovat nežádoucí prvky v různých typech balených výrobků pomocí rentgenového záření.

Metal detektory

Metal detektory jsou zařízení určená k detekci kovových nečistot v produktech. S vysokou přesností a spolehlivostí dokážou detekovat i malé kovové částice a minimalizovat tak riziko poškození zařízení a nebezpečí pro spotřebitele.